اساتید و همکاران

عکس

توضیحات

سمت

نام و نام خانوادگی

ax4

متولد 1349 - دارای مدرک فوق ممتاز خوشنویسی - مدرس خوشنویسی با قلم نی، با خودکار فارسی و خط لاتین

مدیر مسئول آموزشگاه آقای عباسعلی زارع زاده مهریزی

دارای مدرک عالی خوشنویسی- مدرس خوشنویسی با

خودکار فارسی و خط لاتین

مسئول ثبت نام و

مدرس

خانم زهرا صالحی
ax7
دارای مدرک عالی خوشنویسی _مسئول ثبت نام و امور اداری و تدریس خط لاتین و خط با خودکار فارسی مسئول ثبت نام و مدرس

خانم فاطمه کلامی

ax7
دارای مدرک عالی خوشنویسی _ مسئول ثبت نام و امور اداری و تدریس خط لاتین و خط با خودکار فارسی مسئول ثبت نام و مدرس خانم زهره صادقی
ax7
دارای مدرک عالی خوشنویسی _ مسئول ثبت نام و امور اداری و تدریس خط با خودکار فارسی وخط لاتین مسئول ثبت نام و مدرس خانم فاءزه نصری
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
بروزرسانی

 

عضویت در خبرنامه